11:15
12 juli 2024

Verbetering aanpak basisvaardigheden op scholen wordt zichtbaar

Verbetering aanpak basisvaardigheden op scholen wordt zichtbaar

Iedere leerling moet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Steeds meer scholen zijn hier keihard mee aan de slag en dat werpt zijn 1e vruchten af. Met behulp van het Masterplan basisvaardigheden krijgt nog voor de zomer 60% van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs hierbij extra ondersteuning. Een meerderheid van de scholen lukt het om hun verbeterplannen goed uit te voeren en een deel van de scholen ziet al 1e resultaten. Daarnaast zijn de 1e stappen gezet om het curriculum – wat leerlingen moeten kennen en kunnen – te vernieuwen. Het is belangrijk om deze koers vast te houden en daarbij ook te blijven focussen op de basisvaardigheden. Zo wordt de overladenheid in het lesprogramma teruggedrongen. Het goed beheersen van de basisvaardigheden is cruciaal om je ten volle te kunnen ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de samenleving. Dat schrijft minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) in de 4e voortgangsbrief Masterplan basisvaardigheden.

Herziening curriculum
Een glashelder curriculum waarin precies staat wat leerlingen moeten leren om die basisvaardigheden te verbeteren is essentieel voor een effectieve aanpak. De bijstelling van het curriculum, met prioriteit voor de basisvaardigheden, is op stoom. Het afgelopen half jaar zijn alle kerndoelen voor de basisvaardigheden Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in concept opgeleverd. Ze worden nu in de praktijk beproefd. De kerndoelen van de overige leergebieden worden in het najaar van 2024 verwacht. Alle scholen kunnen naar verwachting in het schooljaar 2026/2027 aan de slag met de kerndoelen voor de basisvaardigheden. De curriculumherziening vraagt om het maken van keuzes en focus. Om de overladenheid in het lesprogramma terug te dringen en alle leerlingen een stevige basis te geven.

Minister Paul: ”Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen heb je overal voor nodig. Of je nu een sollicitatiebrief schrijft of wilt checken of je genoeg geld hebt voor je vakantie. Ik ben trots op al die leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals die hier volop mee bezig zijn. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het belangrijk dat we hiermee ook de komende jaren blijven doorgaan.”

Subsidie Verbetering basisvaardigheden
Inmiddels zijn ruim 3.000 scholen aan de slag met de subsidie Verbetering basisvaardigheden. Daar komen voor de zomervakantie nog 2.150 scholen bij. Het gaat dan om ruim 60% van alle basis- en middelbare schoolleerlingen in Nederland. Een deel van de scholen die de subsidie ontvangen krijgt ondersteuning van onderwijscoördinatoren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te zorgen dat hun aanpak is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en de onderwijspraktijk. Belangrijk hierbij is dat scholen ook kennis uitwisselen en van elkaar leren.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *