07:02
18 april 2021

Veiligheidsregio start commissie Zorg en Veiligheid

Veiligheidsregio start commissie Zorg en Veiligheid

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een bestuurlijke tafel ingericht waar op regionaal niveau samengewerkt wordt op het gebied van zorg en veiligheid: commissie ‘Zorg en Veiligheid’. De commissie is opgericht om gezamenlijk domein- én gemeentegrensoverschrijdende problematiek aan te pakken.

In de commisie werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan lokale vraagstukken die regionale afstemming behoeven.

In Noord-Holland Noord, net als in de rest van Nederland, heeft een groep inwoners problemen op meerdere leefgebieden wat resulteert in veiligheidsproblematiek in de samenleving. De overlast die dit geeft beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen en vraagt om nauwe samenwerking tussen partners uit het zorg- en veiligheidsdomein.

Lees verder via vng.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *