12:34
05 december 2022

Veiligheid: belangrijkste plannen voor 2021

Veiligheid: belangrijkste plannen voor 2021

Aanpak overlastgevende asielzoekers
Asielzoekers uit veilige landen worden in 2021 apart en meer versoberd opgevangen. Deze asielzoekers komen relatief vaak voor in de groep asielzoekers die zorgt voor overlast. Een aparte en sobere opvang past bij de korte tijd die zij vaak in Nederland verblijven, omdat zij weinig kans maken op een verblijfsvergunning.

Ook wordt in 2021 de landelijke Top-X aanpak voor de meest hardnekkige overlastgevers op basis van de eerste ervaringen verder ontwikkeld. Een van de maatregelen die kan worden opgelegd aan personen op deze lijst is een overplaatsing naar de Handhaving en Toezichtslocatie (HTL), waar een streng regime geldt. Deze maatregelen passen in de aanpak van overlastgevende asielzoekers.

Digitalisering rechtspraak en nieuwe conflictoplossing
De drempel om uw recht te halen wordt verlaagd. Er komt bijvoorbeeld een beter aanbod van online dienstverlening. Zo krijgen burgers op een eenvoudige manier toegang tot begrijpelijke juridische informatie. Voor wie uiteindelijk een advocaat nodig heeft, blijft dat mogelijk.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.