01:18
30 mei 2024

Veel politieke aandacht voor algoritmes deze weken

Veel politieke aandacht voor algoritmes deze weken

In de politiek staat deze weken de regulering van algoritmes volop in de aandacht. Morgen, 17 april vindt een debat plaats in de vaste commissie voor Digitale Zaken over de regulering van algoritmes. 11 april j.l. stuurde staatssecretaris van Huffelen haar antwoorden op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de rapportage ‘Algoritmerisico’s Nederland’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het wordt inhoudelijk een interessant debat a.s. woensdag van 10.00 – 14.00 uur in de commissie Digitale Zaken over de inzet van het kabinet op algoritmes en data-ethiek. Op de agenda staan diverse brieven, nota’s en adviezen die het afgelopen jaar zijn gepubliceerd.

Toezicht op AI
Allereerst praat de commissie over toezicht op AI. In het afgelopen jaar zijn de toezichthouders nauw gaan samenwerken. Hierover schreef de staatssecretaris in mei vorig jaar al een brief aan de Tweede Kamer (mei 2023). Specifieke aandacht gaat tijdens het debat naar de rol van de Directie Coördinatie Algoritmes (DCA) binnen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hierover stuurde Van Huffelen eind 2023 een brief aan de Tweede Kamer. De directie krijgt de taak om proactief risico’s van de inzet van AI te signaleren en analyseren en de samenwerkingen met andere colleges, markttoezichthouders en rijksinspecties te optimaliseren. Ook moet de DCA overzicht bieden van wettelijke en andere kaders op het vlak algoritmes en AI.

Lees verder via ibestuur.nl

Meer weten over toezicht in verbinding? Kom naar de wegens succes herhaalde HCB Seminars Toezicht in Transitie 2024 – Toezicht in verbinding op 18 april en 16 mei 2024 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

In de HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2024 gaat het dit najaar om de verbinding met de omgeving:

  • Toezicht voor de omgeving – Verantwoorde inzet van technologie (18 april)
  • Toezicht met de omgeving – Burgers en bedrijven betrekken (16 mei)

Sprekers zijn Gijs van Maanen, Tilburg Institute for Law, Technology and Society, Frans van Bruggen, DNB, UU en NSOB, Bart Snels en Floryt van Wesel, Inspectie belastingen, toeslagen en douane en Paul van Dijk, zelfstandig adviseur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *