02:45
26 november 2022

Van officieren mag jeugddetentieduur best omhoog, rechters vinden van niet

Van officieren mag jeugddetentieduur best omhoog, rechters vinden van niet

De meeste rechters en officieren van justitie kunnen bij ernstige gewelds- en zedenzaken gepleegd door jeugdigen (16-23 jaar) uit de voeten met het huidige jeugdsanctierecht. Toch zou een kleine meerderheid meer zeggenschap willen over de locatie van de tenuitvoerlegging van de sanctie. Dit concluderen onderzoekers van de universiteiten van Leiden, Utrecht, Amsterdam en de VU in een onderzoek verricht in opdracht van het WODC.

In het onderzoek gaan zes wetenschappers na in hoeverre magistraten – zittende en staande – het huidige jeugdsanctierecht als voldoende beschouwen om bij 16- tot 23-jarigen een passende straf op te leggen als zij een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf hebben gepleegd. De meerderheid van de 140 ondervraagde rechters en officieren – die allen jeugdstrafzaken doen – geeft aan uit de voeten te kunnen met het huidige jeugdsanctiestelsel. Dat geldt vooral bij jeugdigen van 16 en 17 jaar: 72 procent vindt het jeugdsanctierecht voldoende. Bij oudere jongeren (18-23) jaar ervaren magistraten iets meer knelpunten: 63 procent vindt dan het huidige jeugdsanctierecht voldoende.

Lees verder via mr-online.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.