04:50
29 november 2023

The future is legal: privacyontwikkelingen door de jaren

The future is legal: privacyontwikkelingen door de jaren

25 mei 2018. Menig multinational, mkb’er en overheidsinstantie had deze datum als een soort D-Day te boek staan in diens agenda: de dag dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking trad. Waar komt deze ontwikkeling ook alweer vandaan, hoe staan we er vandaag de dag voor en wat voorspelt een voorzichtige blik in de toekomst?

Waar komen we vandaan?
In Europa dateert het fundamentele recht op bescherming van de privésfeer uit 1950, toen het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM) werd gesloten. Het Europese Hof dat deze rechten waarborgt, heeft in de loop der jaren een brede interpretatie gegeven aan wat precies onder die privésfeer valt, maar ook wat er niet onder valt. Mensenrechten zijn namelijk niet absoluut en vereisen altijd een afweging tegen andere rechten en belangen.

Lees verder via ictrecht.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *