12:43
23 april 2021

Tevredenheid niet enige graadmeter zorgkwaliteit

Tevredenheid niet enige graadmeter zorgkwaliteit

Er is geen relatie tussen de door gemeenten gehanteerde bekostigingsvorm in de Wmo en (toename van) zelfredzaamheid. Ook is er geen relatie tussen de mate van tevredenheid en de toename van de zelfredzaamheid. In meer open inkoopmodellen voor de Wmo is de tevredenheid van cliënten over de geboden ondersteuning groter.

Focus
Dat blijkt uit promotieonderzoek van PPRC-onderzoeker Niels Uenk. Sinds eind 2014 neemt hij de Wmo-inkoopcontracten van vrijwel alle gemeenten onder de loep. Tevredenheid met zorg beschouwt hij als indicator van de kwaliteit van dienstverlening en de ervaren zelfredzaamheid als indicator voor de effectiviteit van de dienstverlening. ‘Mijn hypothese was dat als je meer op uitkomst gaat bekostigen, er een sterkere focus ontstaat om resultaten te bereiken.’ Hij verwachtte dat juist cliënten in gemeenten met uitkomstgerichte bekostiging, zoals resultaatbekostiging, zouden aangeven meer geholpen te zijn dan cliënten waarbij gemeenten sec betalen voor de verleende uren zorg (pxq; ‘uurtje factuurtje’). Niet dus.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *