11:55
09 december 2022

‘Te weinig oog voor meerwaarde van reclassering’

‘Te weinig oog voor meerwaarde van reclassering’

Bij de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving wordt te veel naar taakstelling, effectiviteit en kosten gekeken. Maatschappelijke baten van de reclassering raken daardoor ten onrechte uit beeld.

Daarvoor waarschuwen onderzoeker Michel Linnenbank en lector Attila Németh van Hogeschool Saxion in een essay in Binnenlands Bestuur.

Maatwerk
Na een detentieperiode is het belangrijk dat een ex-gedetineerde op een goede manier kan re-integreren in de samenleving. Om daarvoor te zorgen is er een bestuursakkoord opgesteld tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In dat akkoord worden enkele basisvoorwaarden voor een goede re-integratie genoemd.

De nazorgtaak voor ex-gedetineerden wordt per gemeente anders ingevuld.
De gemeenten met een groot aantal (ex-)gedetineerden hebben vaak een Gemeentelijke Coördinator Nazorg die zorg draagt voor het re-integratietraject. De gemeenten waar doorgaans weinig tot geen (ex-)gedetineerden zijn, kiezen vaak voor maatwerk. ‘Daarbij’, zo valt de auteurs op, ‘wordt vooral gekeken naar de formele taakstelling en niet zozeer naar hoe het re-integratietraject zo kan worden ingericht dat het zoveel mogelijk maatschappelijke waarde kan opleveren voor de samenleving.’

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.