08:23
18 januari 2022

Talitha Stam: ‘Deze meisjes lopen steeds tegen muren aan’

Talitha Stam: ‘Deze meisjes lopen steeds tegen muren aan’

‘Een onzichtbare en kwetsbare groep’, noemt promovenda Talitha Stam de lager opgeleide, witte meisjes die ze volgde tijdens haar promotieonderzoek. Ze hadden kraamhulp willen worden, of juf. Een startkwalificatie halen ze, maar de toekomst lacht hen niet toe.

In statistieken over voortijdig schoolverlaten of jeugdwerkloosheid zie je ze niet terug. Want ja: ze hebben een startkwalificatie, ze vinden werk. Maar toch belanden ze tussen wal en schip. ‘Een vergeten groep’, noemde het Sociaal en Cultuur Planbureau de categorie autochtone jongeren met lager opgeleide ouders, zo’n 200 duizend in getal.

Promovenda Talitha Stam gebruikt liever het adjectief ‘onzichtbaar’ voor de witte, lageropgeleide meisjes op de grens van volwassenheid die zij volgde tijdens haar promotieonderzoek. ‘Ik wilde laten zien hoe het écht met hen gaat.’

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

10 − 3 =