11:59
03 oktober 2022

Startnota Nationale Omgevingsvisie een eerste stap naar de Nationale Omgevingsvisie

Op 17 februari 2017 heeft minister Schultz van Haegen de startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” aan de Tweede Kamer toegezonden.

De Omgevingswet, die in voorbereiding is, vraagt om een integrale nationale visie op de leefomgeving.Deze startnota is de eerste stap op weg naar een nationale omgevingsvisie. De startnota schetst de strategische opgaven in de leefomgeving, waarvoor meer samenhangende oplossingen moeten worden gevonden en een integrale aanpak meerwaarde kan hebben.

De 4 strategische opgaven zijn:

  • naar een duurzame en concurrerende economie;
  • naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;
  • naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;
  • naar een waardevolle leefomgeving.

Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is, wordt de omgevingsvisie voorbereid op grond van de geldende regelgeving.

Bron: Rijksoverhheid en Schulinck

Meer leren over de omgevingswetgeving? Bezoek de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid – De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk’ start 21 september.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.