06:07
31 juli 2021

Staatssecretaris wil voorlopig afzien van pilots IKK

Staatssecretaris wil voorlopig afzien van pilots IKK

In het kader van de Wet IKK zouden er speciale pilots van start gaan om innovatieve opvang met alternatieve regels te testen. Maar staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken vindt het nu niet wenselijk om met pilots te starten. ‘De sector is gebaat bij rust.’

Gedetailleerde eisen
Met de pilots IKK zou worden nagegaan of en hoe vernieuwende pedagogische concepten in combinatie met minder gedetailleerde eisen de kwaliteit van de kinderopvang te goede zouden kunnen komen. Er zou in de pilots bijvoorbeeld andere eisen worden gesteld aan de stabiliteit en de beroepskracht-kindratio (bkr) of aan de speelruimte. Vervolgens zou dit worden meegenomen in de wet IKK.

Lees verder via kinderopvangtotaal.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × drie =