10:03
21 april 2024

Sociale simulatie: (nog) geen glazen bol, wel betere beslissingen

Sociale simulatie: (nog) geen glazen bol, wel betere beslissingen

Stel: er komt nieuwe regelgeving. Gaan mensen zich hieraan houden? Waarom wel, waarom niet? En wat zijn goede interventies om te handhaven? De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt het met agent-based modeling (ABM). “Met ABM kunnen we beter onderbouwde beslissingen nemen over interventies.”

Het is geen glazen bol die je een helder zicht op de toekomst geeft. Maar met ABM kun je wel complexe fenomenen of systemen begrijpen door het gedrag van mensen, bedrijven of groepen te simuleren. Dat heet een sociale simulatie. Je kunt er ook de impact van handhavingsmaatregelen mee testen. Zo gebruikten onderzoekers simulatiemodellen om de verspreiding van het coronavirus in te schatten. Daarbij werd rekening gehouden met maatregelen als de mondkapjesplicht en de anderhalve meter afstand.

Effect van interventies meten
“Met agent-based modeling kun je menselijk gedrag en de interacties met elkaar en de omgeving modelleren”, zegt Stephanie Wassenburg, gedragswetenschapper en data-expert bij de ILT. “Een ‘agent’ kan een individu zijn, maar ook een bedrijf of een groep mensen. Wat één iemand doet, heeft invloed op hoe anderen zich gedragen. Neem het voorbeeld van corona. Mensen steken elkaar aan, zij infecteren weer anderen. Daardoor stijgt de besmetting exponentieel. Maar mensen worden ook weer beter, krijgen een vaccinatie en houden zich wel of niet aan maatregelen. Al die factoren hebben invloed op de besmettingsgraad. Dat maakt het heel complex.”

Lees verder via toezine.nl

Meer leren van o.a. Gijs van Maanen (Tilburg University),  Frans van Bruggen (DNB), Bart Snels en Floryt van Wesel (Inspectie Belasting, Toeslagen & Douane) over actuele trends en ontwikkelingen in het toezicht? Kom op donderdag 11 april, 18 april en 16 mei naar de HCB Seminars Toezicht in Transitie 2024 – Toezicht in verbinding met verder Prof. dr. Esther Versluis (Universiteit van Maastricht), Meike Bokhorst (Universiteit Utrecht en WRR) en Paul van Dijk (zelfstandig adviseur toezicht).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *