11:48
26 november 2022

Slecht huurderschap, gedragsaanwijzingen en het huurrecht

Bij het tegengaan van overlast veroorzaakt door huurders maken woningcorporaties gebruik van de mogelijkheden die het huurrecht biedt. De nakomingsvordering maakt in de praktijk doorgaans geen deel uit van de aanpak van overlast. Daar lijkt verandering in te komen. In 2014 startte een project
waarin werd geëxperimenteerd met de inzet van de zogenaamde gedragsaanwijzing. Het begrip gedragsaanwijzing slaat op ‘een verplichting voor de overlastgevende huurder tot het doen of nalaten van
iets’. Dit artikel bestudeert de rol van de gedragsaanwijzing bij de aanpak van overlast veroorzaakt door
huurders. Welke mogelijkheden bieden de vrijwillige en onvrijwillige gedragsaanwijzing en welke
knelpunten bij het gebruik van deze instrumenten kunnen worden ervaren?

Lees verder via NTBR – M. Vols

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.