04:57
05 december 2023

Samenwerken bij kindermishandeling

Samenwerken bij kindermishandeling

De Frustratiewijzer geeft een overzicht van vijf veelvoorkomende frustraties van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Je vindt hierin tips en handige informatie waarmee je vastgelopen processen weer op gang kunt helpen.

Professionals uit het onderwijs, het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein werken samen om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken. Agenten, leerkrachten en pedagogische medewerkers, wijkverpleegkundigen, medewerkers van wijkteams, jeugdzorg, jeugdbescherming en ggz en nog vele andere professionals komen in aanraking met plegers en slachtoffers. Ze hebben elkaar nodig om te zorgen dat het weer veilig wordt en blijft in een gezin. Maar regelmatig staan frustraties of knelpunten in de samenwerking een succesvolle aanpak in de weg.

Frustraties én oplossingen uit de praktijk
De informatie uit de Frustratiewijzer komt uit gesprekken die het CCV, Movisie en het NJI voerden met veel professionals die zich bezighouden met onveiligheid.

Lees verder via nji.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *