12:34
06 december 2022

Resultaten RIVM-meting PAK’s en metalen in IJmondregio

Resultaten RIVM-meting PAK’s en metalen in IJmondregio

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in neergedaald stof in de IJmond-regio. Dit is de omgeving rondom Tata Steel.

In 2020 is ook een onderzoek uitgevoerd. Het rapport dat vandaag gepubliceerd is, is een eerste van twee herhalingen van de meting uit 2020. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en is onderdeel van het (gezamenlijke) plan van aanpak voor een gezondere leefomgeving voor omwonenden van Tata Steel.

Meteorologische omstandigheden
Uit deze eerste herhaling blijkt dat er nog steeds verhoogde depositie is aan PAK en een groot aantal metalen in dit gebied. Omdat de meteorologische omstandigheden (zoals wind in het betreffende gebied) niet vergelijkbaar zijn met de omstandigheden tijdens het eerste onderzoek, zijn de twee onderzoeken volgens het RIVM niet met elkaar te vergelijken. Ook speelt mee dat andere bronnen kunnen hebben bijgedragen aan de verhoogde depositie van PAK en metalen in het IJmondgebied. Het RIVM raadt aan om langdurige monitoring te doen. Daar gaan we het RIVM opdracht voor geven. Zodat we goed in de gaten kunnen houden of de stofdepositie daadwerkelijk vermindert.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “Het is heel belangrijk dat we de stofdepositie blijven meten zodat we een stabiel beeld krijgen. Want op basis van de huidige meting kunnen we nog niet zeggen of de depositie stijgt of daalt. En dat beeld willen we wel hebben.”

Begin 2023 zullen de resultaten van het tweede herhaalonderzoek bekend zijn. Het ministerie van IenW zal vervolgens met de provincie en het RIVM bepalen op welke manier de monitoring vervolgd moet worden.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.