02:51
19 augustus 2022

Reactie op de Column Intussen op straat…. dl 2 Het parkeerbeleid in gemeente Haarlem…. een melkkoe? Haarlemmers gepasseerd ondanks referendum?

Ik schrik van uw artikel over het parkeerreferendum in Haarlem. Heeft u als nieuwsmedium de situatie wel onderzocht? U schetst een onjuist en onvolledig beeld.

De gemeente heeft een zeer uitgebreide inspraak met de stad gedaan, met bewoners om de tafel gezeten (tot vervelens toe kregen we een oproep om mee te praten), met wijkraden, met belangengroepen en verschillende betrokken beroepsgroepen, een inspraakwebsite ingesteld, een inspraakdag voor iedereen georganiseerd. Uiteindelijk (na bijna een jaar!) is er een voorstel naar de gemeenteraad gegaan met een stuk of wat maatregelen die met elkaar samenhangen. Voor sommige automobilisten wordt het goedkoper, voor andere duurder. In sommige wijken neemt de parkeerdruk af, in andere wijken -waar overdag bijna niemand staat vanwege de mensen met een vergunning die dan naar hun werk zijn- komen meer auto’s bij betaalmeters. S avonds komen d vergunningshouders dan weer terug. De parkeergarages moeten beter worden gevuld, want niet iedereen kan zijn auto voor een winkel in het centrum zetten. enz enz.

De gemeenteraad heeft in december 2016 over al deze voorstellen gestemd, en is ermee akkoord gegaan.

Niet iedereen is blij met alle nieuwe maatregelen, dat is begrijpelijk omdat parkeren in een overvolle stad boven het belang van een individuele automobilist uitgaat. Maar dat is nou eenmaal  de democratie. Dat een aantal mensen die het niet eens zijn met het besluit van de raad, dan een referendum op touw gaat zetten, komt dan misschien wat flauw over. Maar ook dat is een democratisch recht.

Dat referendum komt echter niet van de gemeente. En op 19 juli was onze regio ook nog niet met schoolvakantie. Slechts 18% van de Haarlemse stemgerechtigden kwam opdagen (en dat waren echt niet alleen tegen-stemmers), waarmee het referendum niet geldig was. Een hoop belastinggeld gebruikt voor niets dus eigenlijk. Sowieso onnodig, want de gemeenteraad (vertegenwoordigers van de mensen toch?) had al voor gestemd.

Voor de duidelijkheid: ik heb ook een auto. En in mijn wijk is het ook meer dan druk. Met vakantiebusjes, 2e en 3e auto’s van vrouw en kinderen, en sloopauto’s van een buurman met een hobby: oude auto’s repareren. Ik baal daar vaak van, als ik weer eens mijn auto niet kwijt kan. Maar de parkeerproblematiek is zo ingewikkeld aan het worden, dat ik daar als individu niet meer over kan beslissen. Maar ik vind het niet zo erg dat mensen met meer dan 1 auto meer moeten betalen. Onze wijk (uit de jaren dertig van de vorige eeuw) is nu eenmaal niet gebouwd op zoveel individuele luxe. Samen leven is samen delen is samen opdraaien voor de lasten en voor de overlast die je elkaar aandoet. De gebruiker betaalt, niet zo’n gek standpunt. De mensen die het referendum hebben aangejaagd, hebben een zwaar simplistische voorstelling van zaken gegeven en denken alleen maar aan hun eigen belang.

Wat het resultaat ook is: daarmee hebben ze zeker niet bijgedragen aan een veilige leefomgeving, en ook niet aan het vertrouwen in de gemeenteraad. Gemiste kans dus. En van media als die van u verwacht ik een genuanceerder en onderbouwder standpunt dan wat u in uw column geeft. Interessant is wel uw verhaal over het opdelen van panden in meerdere appartementen. Maar doe daar dan wat constructiefs mee, en ga geen vertegenwoordiger van de autolobby zitten spelen. Daar is een landelijke platform voor verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijken toch geen spreekbuis van?

Vriendelijke groet,

L. van Roon
Haarlem

Mijn antwoord hierop is:

Geachte Mw. L. van Roon,
Dank voor uw reactie op de column over het parkeerbeleid in Haarlem.
Een column is, zoals u weet, een opiniestuk. Ik heb dan ook de vrijheid genomen te schrijven over wat ik heb meegemaakt in de Transvaalbuurt, waar ik overigens zelf heb gewoond. Het ingezonden stuk van een bewoner van dezelfde buurt is ook een opinie. Ik vond het van belang dit stuk te schrijven omdat regels en wetgeving van de gemeente mijns inziens niet helpen het ‘parkeerprobleem’ te tackelen. Verder vind ik het belangrijk dat dit soort opiniestukken reacties genereren.
Aangezien uw reactie een zeer interessant opiniestuk is zou ik willen voorstellen dit ook te plaatsen op vl-nieuws.nl.

Margareth Weijers, Hoofdredacteur vl-nieuws.nl

 

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.