12:35
30 mei 2024

Columnreeks Intussen op straat…. dl 2 Het parkeerbeleid in gemeente Haarlem…. een melkkoe? Haarlemmers gepasseerd ondanks referendum?

De gemeente Haarlem organiseerde op woensdag 19 juli, niet handig in mijn optiek tijdens een vakantieperiode,  een referendum over de negentien maatregelen rond het parkeerbeleid in Haarlem. De uitslag van het referendum zou een advies aan de gemeenteraad zijn. Na de zomervakantie zal de gemeenteraad besluiten of dan ook de gepubliceerde maatregelen wel of niet ingevoerd zullen worden. Op de site Haarlem Parkeert zijn alle maatregelen te vinden. Nu is er in sommige wijken een parkeervignet vereist en bezoek kan gebruik maken van de parkeerschijf. Voor beide betaal je flink. Uiteraard heeft de gemeente Haarlem een melkkoe nodig om de begrotingen rond te krijgen.

Een bewoner van de buurt nabij de Generaal Cronjéstraat  in Haarlem schreef mij dit:

Bewoners in de buitenwijken van Haarlem hebben geen parkeerprobleem.

De gemeente Haarlem vindt dat de bewoners wèl een parkeerprobleem hebben.
De gemeente Haarlem dwingt de bewoners  te betalen om de vermeende parkeerproblemen op te lossen.
De gemeente Haarlem staat toe dat huisjesmelkers zes appartementen bouwen in een pand dat voorheen een beneden- en een bovenwoning was. Vervolgens kijken ze ervan op dat er meer auto’s, scooters en fietsen in de straat staan. Ook komt het voor dat in de situatie zwart/rood, dus boven-en benedenwoningen per kamer verhuurd word. Deze situaties worden niet gemeld aan de gemeente en dus illegaal . Hier zou beter gehandhaafd kunnen worden.
De gemeente Haarlem wil meer geld genereren uit het parkeerbeleid en stelt een plan op tot “modernisering”. Ze schrijft een referendum uit en stelt dat dit slechts geldig is als de opkomst hoger dan 30 procent is. In haar eigen voordeel bepaalt ze dat de modernisering doorgaat wanneer het referendum ongeldig is. Heel gewiekst sturen ze erop aan dat de opkomst laag wordt door iedere Haarlemmer een stemformulier toe te sturen. De vele Haarlemmers die niet in een parkeerzone wonen of geen auto rijden zullen immers niet de moeite nemen om te stemmen. Bekend is dat een echtpaar van in de negentig, wonende in een verzorgingshuis in Haarlem Noord gewoon mee mag stemmen. De gemeente Haarlem manipuleert hiermee de uitkomst van het referendum. Waarom ligt de grens niet op 60 procent en gaat het nieuwe beleid bij een lagere opkomst juist niet door?
Het parkeerbeleid zou in het voordeel moeten zijn van de bewoners, die immers nu hun auto gemakkelijker zouden kunnen parkeren. Wie denkt de Handhaving dan te dienen door op zaterdagochtend vroeg of maandagavond laat parkeerbonnen uit te delen?
De middenstand zal ook niet blij zijn met zowel het huidige als het nieuwe parkeerbeleid. Even ergens een boodschapje doen kost al snel een paar euro. Zelf kom ik al helemaal nooit meer in Haarlem Centrum; ik ga liever naar de Waarderpolder of Velsen. Het centrum wordt leuker voor toeristen, maar niet voor de bewoners zelf.
De gemeente Haarlem bouwde de Cronjé Parkeergarage. Goed voor de middenstand in de Generaal Cronjéstraat, zou je zeggen. Vervolgens biedt men parkeerders een busrit van één euro aan naar Haarlem Centrum , waardoor het ‘voordeel’ van meer winkelend publiek in de Cronjéstraat teniet wordt gedaan .
Overigens geldt de parkeerzone achter de Generaal Cronjéstraat niet over de hele lengte van de straat. Achter het noordelijk één-derde (achter de AH) is het vrij parkeren. De logica hierachter ontgaat mij.
Zelf doe ik regelmatig boodschappen voor een oude man in Amsterdam. Hij woont binnen de Ring A10, geen winkels in de buurt. Voorheen kwam ik vaak na werktijd even een kwartierje bij hem aan voor een praatje. Sinds een paar jaar geldt daar een parkeerzone. Een paar keer per week even aanwippen is er sindsdien niet meer bij, het is eenvoudig te duur. Dit draagt bij tot het vereenzamen van ouderen.
Bewoners in de andere zones van Haarlem zullen hun eigen verhaal hebben. Eigenlijk zouden we met z’n allen in opstand moeten komen. Parkeerbonnen massaal niet betalen. Jute zakken over de parkeerzone-bordjes en de parkeermeters knopen. De scooters van de Handhavers op slot zetten als ze staan te schrijven. Ik overweeg daarvoor een website of Whatsapp-groep te beginnen, zodat we ons kunnen verenigen.
Dhr. J. de V
Zelf heb ik een paar jaar gewoond in een zijstraat van de Generaal Cronjéstraat en dus zelf ervaren dat de door de gemeente Haarlem genomen maatregelen rondom het parkeerbeleid de leefbaarheid in deze wijken niet bevorderen. Elk kamertje boven mijn beneden appartement werd apart verhuurd, illegaal bleek later. Handhaving zou beter ingezet kunnen worden om dit soort verhuurpraktijken aan te pakken in plaats van het bekeuren van auto’s
Helaas is burgerparticipatie oftewel inspraak in deze niet benut. Als de verantwoordelijke ambtenaren eens de moeite hadden genomen met burgers uit de zogenaamde ‘vignetbuurten’ en/of mogelijke parkeerprobleemgebieden rond de tafel te zitten had een referendum hieromtrent niet nodig geweest. En wat heeft dat referendum gekost? Dit kan anders en beter…. en goedkoper!
 Lees ook
Margareth Weijers
Hoofdredacteur vl-nieuws.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *