03:47
19 juli 2024

Rapport: nationale veiligheid steeds meer in gevaar, moeilijke keuzes noodzakelijk

Rapport: nationale veiligheid steeds meer in gevaar, moeilijke keuzes noodzakelijk

Veel van de dreigingen die Nederland kunnen ontwrichten, zijn de afgelopen twee jaar verergerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om dreigingen als natuurbranden, overstromingen en extreem weer die versterkt worden door klimaatverandering. Maar ook op het gebied van georganiseerde criminaliteit en extremisme is de situatie verslechterd, staat in een analyse over de nationale veiligheid die is opgesteld in opdracht van de NCTV.

Volgens de analisten zijn de negatieve ontwikkelingen tekenend voor de huidige tijd. “Voor het eerst in lange tijd lijkt het plausibeler te worden dat het Koninkrijk direct betrokken wordt bij een grootschalig, gewapend conflict tussen machtsblokken”, schrijven ze. Ook zorgt onder andere de krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat er waarschijnlijk keuzes gemaakt moeten worden tussen overheidstaken als zorg, onderwijs en defensie.

In 2022 zijn de dreigingen voor de nationale veiligheid, waarop de Nederlandse Veiligheidsstrategie deels is gebaseerd, al eens in kaart gebracht. Volgens de Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024 is sindsdien alleen wat betreft infectieziekten, aardbevingen en zware ongevallen (met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen) het beeld min of meer hetzelfde gebleven.

Lees verder via hartvannederland.nl

Meer informatie en het rapport zelf is hier te vinden: nctv.nl

Meer leren over radicalisering, ondermijning, jeugd & veiligheid, zorg & veiligheid en bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van OOV? Kom naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid 2024’ op 18 september en 9 oktober met o.a. Bram Sizoo, Janine Janssen, Bob Hoogenboom, André van der Laan en Jan van der Grinten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *