04:50
29 november 2023

Positiviteit, empathie en samenleving

Positiviteit, empathie en samenleving

Op elke willekeurige dag sla je de krant open, of je luistert naar het nieuws of kijkt naar een verdiepend nieuwsprogramma. Tien tegen een dat een kritische kijk, een angstige ondertoon of een zorgelijke sfeer wordt gepresenteerd, omdat we worden bedreigd door vreemde of onbekende elementen. Enkele jaren geleden was het nog gebruikelijk om de media als “linkse idealisten” af te schilderen, maar volgens mij hebben we thans te maken met een “angst opwekkende rechts conservatieve” nieuwsgaring.
Ik droom stiekem weleens van een nieuwsbericht met een positieve teneur, zoals bijvoorbeeld: “Vluchtelingen worden in Westelbeers met veel warmte en fietsen verwelkomd”, “Oirschot timmert aan de weg om technologische creativiteit en cultuurhistorie te verbinden door middel van de groene corridor”, “Samsom en Rutte doen hun uiterste best om de problematiek van de vluchtelingenstromen op een menswaardige manier op te lossen”, in regio Eindhoven geen wachtlijsten veilig thuis en praktische oplossingen als het gaat om jeugdzorg, “Er worden in de regio veel inspanningen geleverd om vluchtelingen op te vangen”, “Er is bij veel bedrijven bereidheid om mensen met beperkingen een passende baan te bieden”, ”De staatssecretaris werkt aan minder bureaucratische regelgeving”, “De invoering van jeugdzorg en WMO verloopt voorspoedig; de systematiek van keukentafel gesprekken, brengt veel praktische oplossingen dicht bij huis tot stand”.
Dit zijn allemaal zaken die in de dagelijkse werkelijkheid plaatsvinden, maar waar we niets van horen. Ik verbaas me regelmatig dat de positieve krachten in de samenleving, waar ik er steeds meer van zie, zich niet verzetten tegen de negatieve dominantie van het nieuws. Waarschijnlijk komt het door een mentaliteit die positief ingestelde mensen hebben: “niet zeuren, maar poetsen”. Dezelfde werkelijkheid kan door verschillende invalshoeken verschillend worden getypeerd, maar het echte resultaat van inspanningen komt tot stand vanuit een positieve levensinstelling.
Ik kijk uit naar de mooie menselijke oplossingsgerichte artikelen die we de komende maanden een podium zullen geven. En nu ga ik gezond slapen en morgen sta ik met een creatieve geest vroeg op. In het besef dat in de kleine wereld de creatieve oplossingen en ontmoetingen met een glimlacht zijn te vinden.

Raf Daenen wethouder maatschappij Oirschot 0646298931

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *