07:22
16 augustus 2022

‘Overheid moet meer oog krijgen voor regionaal onbehagen’

‘Overheid moet meer oog krijgen voor regionaal onbehagen’

De spanning tussen stad en platteland is van alle tijden, maar momenteel zien we een toename van regionaal onbehagen, aldus Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Politieke en ambtelijke bemoeienis met dit probleem schieten echter tekort: na de retoriek van de boze burger, moet Den Haag ook inhoudelijk aan de slag om het onbehagen te verminderen.

Het mocht maar liefst 273 dagen duren, maar op 15 december was het dan toch zover: informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees presenteerden een nieuw coalitieakkoord. Dat akkoord staat vol ronkende plannen, waar de komende jaren vele miljarden euro’s voor geïnvesteerd moeten worden. De democratische rechtsorde, het klimaat of de gezondheidszorg: het behoeft weinig uitleg dat de opgaven waar Nederland voor staat complex, veelomvattend en urgent zijn.

Diepere scheidslijnen
Een net zo belangrijk thema krijgt in het coalitieakkoord echter een stuk minder aandacht: regionaal onbehagen. Inwoners van ‘de regio’ (gebieden die economisch en demografisch achterblijven op de rest van Nederland) hebben gemiddeld een lager vertrouwen in nationale instituties en voelen zich door de nationale politiek minder serieus genomen dan bewoners van de Randstad. Meer dan hun Randstedelijke landgenoten stemden zij op protestpartijen.

Lees verder via platformoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.