06:38
02 april 2023

Opgepast? Afvallen en mensenhandel – Column Bennie Beuvink

Opgepast? Afvallen en mensenhandel – Column Bennie Beuvink

Door: Bennie Beuvink, politievrijwilliger

Vanwege het bereiken van mijn prepensioen en het feit dat je niet al te dik wilt worden, had ik besloten elke dag een wandeling te maken. Tussen de 8000 en 10.000 stappen zou voldoende zijn dus dat doe ik nu regelmatig bij mij in de buurt van Enschede.

Al snel heb ik een aantal vaste rondjes en bij één daarvan kom ik langs bij een boerderij. Op het terrein zag ik een drietal auto’s staan met Poolse kentekens. De boerderij maakte een vervallen indruk op mij. Uit kranten had ik wel gelezen dat Poolse mannen onze kant uitkomen. Ze worden aangetrokken om te helpen met seizoensgebonden arbeid of in de bouw.

Ik zag rond die boerderij geen asperges of andere gewassen dus ik ging ervan uit dat ze daar wellicht zouden verblijven. Deze mensen dienen gehuisvest te worden. Woon werk verkeer kan niet. In buurten en wijken of op vakantieparken worden ze al snel als lastig ervaren omdat ze na het werk ontspannen (eten/drinken). Dat gaat vaak gepaard met wat muziek in combinatie met drank. Zal ik een melding maken bij de wijkagent dacht ik of toch maar niet doen. De politie heeft het al te druk hoorde ik vanuit de dagbladen en tv-programma’s.

Verder met de stappen anders haal ik mijn ingestelde hoeveelheid niet. Dus richting het winkelcentrum en daarna weer richting mijn huis.

Bij de Aldi zag ik een aantal Poolse mannen in ons winkelcentrum die in werkkleding bij de kassa stonden. Het Engels ging met handgebaren gepaard. Ik zag dat ze een aantal boodschappen gehaald hadden. Niet allemaal producten van de schijf van vijf maar wat zou jezelf halen in een vreemd land. Dit is natuurlijk verkeerd gedacht. Die gedachte komt uit vroegere tijden toen we bij de grens nog onze paspoorten moesten tonen. Het feit dat Polen bij Europa hoort betekent dat ze geen buitenlanders zijn.
Gezien de drank en het eten welke aangekocht werden zou het wel mogelijk zijn dat de Polen er een feestje van gingen maken.

Buiten de Aldi zat een man te spelen op een gitaar. Die komt ook niet uit de buurt dacht ik.
Ik dacht zelf aan Roemenië. Ook zie ik vaak een meisje op die plaats staan die kranten aanbiedt (daklozenkrant) en volgens mij moet zij eigenlijk op school zitten. Van de bedrijfsleider hoorde ik dat ze worden gebracht en weer opgehaald.
Waar zouden die mensen wonen en doen ze dit onder dwang? Of verdienen ze op deze manier iets bij zodat het geld naar het thuisfront gaat. Ikzelf heb wel moeite met geld geven aan deze mensen omdat je niet weer waar het geld terecht komt.

Thuis na de wandeling las ik de krant en daar word je niet blij van. We komen materiaal en mensen te kort in haast elke sector, we stoten te veel stikstof uit en boeren worden gedwongen hun bedrijf te staken in en rond natuur. Vluchtelingen die op drift zijn kunnen we niet huisvesten en die slapen in tenten. Jonge mensen beginnen met studieschuld en weinig zicht op een nog te bouwen woning. Alleen de vergunningen duren al 10 jaar hoorde ik van de minister.

Dat hierdoor mensen in de knel kunnen komen en zich gedwongen voelen om met iets anders genoegen te nemen zoals de Polen in de boerderij, is wel een logische gedachte. Is de boer die kennelijk verhuurder is omdat het boeren niet meer kan slachtoffer en mensenhandelaar? Moeten we de politie bellen als we mensen bij winkelcentra aantreffen die kennelijk op deze manier geld proberen te verdienen?

Welke mogelijkheden hebben overheden/toezichthouders om hierop toe te zien of in te grijpen als dat noodzakelijk is. Allemaal vragen waar je niet direct een antwoord op hebt en momenteel buitelen landelijke politici over elkaar heen met verwijten en oplossingen.

Wat is mensenhandel en wat kunnen overheden eraan doen? In een eerdere column ‘Als je nooit tijd hebt kun je er niet mee omgaan’ ook al mijn verbazing uitgesproken dat er wel mogelijkheden zijn maar dat er weinig tijd voor wordt vrijgemaakt om te leren en te reflecteren op dit soort vragen met veiligheidspartners.

Meer leren? Kom 30 maart 2023 (15.00 tot 19.30 uur) naar de HCB Collegereeks Veiligheid, recht en bestuur 2023 – Burgers, bedrijven en veiligheid. Gelukkig zijn er nog enkele plekken vrij.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *