04:35
09 juni 2023

Op zoek naar alternatieven om de realisatie van woonwagenlocaties te versnellen

Op zoek naar alternatieven om de realisatie van woonwagenlocaties te versnellen

Het realiseren van nieuwe reguliere standplaatsen en woonwagens voor woonwagenbewoners is om tal van redenen lastig, zo ervaren gemeenten en corporaties. Daarom experimenteren verschillende gemeenten met vernieuwende aanpakken die de realisatie van nieuwe standplaatsen kunnen complementeren. Op deze manier hopen gemeenten en corporaties het wonen in een woonwagen(gemeenschap) toekomstbestendig te maken.

Sinds de invoering van het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid in 2018 zijn gemeenten en woningcorporaties aan zet om extra standplaatsen te creëren. Her en der vindt al nieuwbouw en uitbreiding van bestaande locaties plaats, maar toch is het aantal woonwagenstandplaatsen nog maar nauwelijks gestegen.1 Gemeenten en corporaties gaven in het kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid: op weg naar nieuwe standplaatsen van Platform31 (2022) aan dat zij wel nieuwe plekken willen creëren, maar dat ze vooral worstelen met de uitvoering ervan. Het woonproduct is kostbaar en neemt meer ruimte in dan reguliere sociale huurwoningen. Daardoor ontstaat er voor corporaties een hogere onrendabele top. Ook geven ze aan dat het voor stedelijke gemeenten lastig is om geschikte locaties te vinden, zeker in combinatie met de hoge druk die toch al op de woningmarkt ligt.

Ondertussen wachten woonwagenbewoners vaak al jaren op nieuwe standplaatsen en verliezen zij het vertrouwen in de politiek. Dit leidt tot verschillende protestacties, waarbij het recente kraken van de chalets bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen in Alkmaar een van de opvallendste was. Zowel woonwagenbewoners als beleidsprofessionals vragen zich af of het goedkoper en sneller kan. Hoe kunnen we tot een oplossing komen die werkt? Moet het Rijk (en de provincie) niet meer regie pakken, nu het zo langzaam vordert (zie ook de blog ‘Meer regie nodig op realiseren extra standplaatsen’)?

Lees verder via platform31.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *