04:33
05 december 2023

Ongedocumenteerden in opvanglocaties van HVO- Querido

Ongedocumenteerden in opvanglocaties van HVO- Querido

Welbevinden, gezondheid en gedachten over de toekomst

Vanaf 1 juli 2019 is het uitvoeringsplan 24-uursopvang ongedocumenteerden in werking getreden. Bij dit plan worden ongedocumenteerden opgevangen op zes locaties van HVO-Querido, waarbij zij toegang hebben tot 24-uursopvang in zelfbeheer. Bewoners worden begeleid bij het toewerken naar een duurzaam toekomstperspectief. De opvang is onderdeel de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). HVO-Querido heeft de ontwikkelingen binnen de uitvoering van dit nieuwe plan gevolgd door middel van onderzoek, waarbij Verwey-Jonker Instituut een deel van het onderzoek heeft uitgevoerd.

Het doel van dit onderzoek was om meer zicht krijgen op eventuele ontwikkelingen in de ervaren kwaliteit van leven en perspectief bij de ongedocumenteerden die in de locaties met zelfbeheer wonen.

Een belangrijke conclusie is dat de bewoners door het wonen op de opvanglocatie in zelfbeheer van HVO-Querido meer rust ervaren en doorgaans tevreden zijn over het wonen. Tegelijkertijd blijft het werken aan toekomstperspectief moeilijk. Hoewel bewoners vaak nadenken over de toekomst, kunnen zij hier geen inhoud aan geven omdat deze vanuit hun perspectief afhangt van of zij een legale status krijgen. Bewoners zien vaak geen mogelijkheden voor een (goede) toekomst in het land van herkomst en houden sterk vast aan hun pogingen om een Nederlandse verblijfsvergunning te krijgen.

Lees verder en download de publicatie op verwey-jonker.nl

Meer leren over een geïntegreerde aanpak mensenhandel en uitbuiting? Kom 11 oktober naar het HCB Seminar De Veilige Gemeente 2023 – Regie in de aanpak van uitbuiting en mensenhandel bij (arbeids)migratie met oa Victor Jammers en Conny Rijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *