08:37
21 juni 2024

Onduidelijkheden en misvattingen bij goede opvang dakloze mensen

Onduidelijkheden en misvattingen bij goede opvang dakloze mensen

Niet in alle gemeenten zijn de rechten van dakloze mensen goed geborgd. Een groep experts illustreert hoe procedures belemmerend kunnen werken in de toegankelijkheid van opvang. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dakloze mensen gebruik kunnen maken van hun rechten?

Op 1 januari 2021 waren er volgens het CBS 32.000 dakloze mensen in Nederland. Dat is vermoedelijk een onderschatting. Opvangorganisaties zien een constante stroom van mensen die aankloppen bij de opvang, omdat ze geen dak boven hun hoofd hebben. Door plaatsgebrek worden soms strikte eisen gesteld aan toelating tot de opvang.

Onderdak is geen gunst maar een recht, erkend in onze Grondwet en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (art. 25) en andere verdragen die Nederland heeft geratificeerd. Volgens vaste rechtspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten geldt het recht op opvang voor iedere dakloze mens die in een noodsituatie verkeert die ingaat tegen zijn waardigheid.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over de integrale aanpak van verwarde personen en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen en de aanpak van kwetsbare gebieden? Kom naar de HCB Cursus die start op 4 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *