09:43
10 augustus 2022

Ondersteuning kwetsbare jongeren: stappenplan voor gemeenten

Gemeenten hebben de regie bij de zorg voor kwetsbare jongeren. Zij hebben de kans om hier iets aan te doen en te zorgen voor doorlopende ondersteuning. Maar hoe doe je dat? Welke stappen kun je hierbij als gemeente zetten? Er is nu een praktisch stappenplan voor gemeenten beschikbaar.

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar willen meedoen. Zij moeten alle kansen krijgen zich voor te bereiden op hun toekomst. Bij jongeren bij wie dat niet vanzelf gaat, is het belangrijk dat professionals hen helpen op weg naar zelfstandigheid. Gemeenten zorgen dat jongeren een ononderbroken pad naar volwassenheid doorlopen, en dat professionals de ruimte krijgen hen daar bij te helpen.

Stappenplan voor gemeenten

Met de decentralisaties kwamen er meer mogelijkheden voor gemeenten om integraal beleid te voeren. Om jongeren te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale, preventieve aanpak nodig van gemeenten en partners op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. Welke stappen kun je als gemeente zetten om de beleidsvrijheid integraal vorm te geven?

 1. Bepaal doelgroep
 2. Analyseer lokale situatie
 3. Zet ervaringsdeskundigen in
 4. Zet in op preventie
 5. Werk samen binnen gemeente
 6. Investeer in sociaal netwerk
 7. Benut regionale structuren
 8. Benut beleidsruimte
 9. Toekomstplan
 10. Benoem opgave voor professional
 11. Vertaal naar inkoop jeugd en Wmo

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.