10:22
12 april 2024

Expired: Omgevingswet en het sociale domein

Expired: Omgevingswet en het sociale domein

Deze reader is gemaakt voor beleidsmedewerkers en bestuurders die vanuit het Sociaal domein kennis hebben genomen van de komende decentralisatie in het fysieke domein, als doel en gevolg van de Omgevingswet. De Omgevingswet wordt van kracht na 2018, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Gemeenten worden gestimuleerd nu al de nodige maatregelen te nemen om van deze transitie een succes te maken. En anders dan de transities in het sociaal domein wordt nu meer tijd genomen. De hoop en verwachting is dat in de komende twee jaar steeds meer overheden met hun inwoners integrale omgevingsvisies zullen maken om af te spreken hoe de omgeving eruit moet zien. Gemeenten kunnen op detailniveau lokale afspraken maken over wat waar wel en niet mag. Want die omgevingsvisie is een van de instrumenten van de omgevingswet. Een politiek-bestuurlijk document dat een integrale visie inhoudt voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de lange termijn, met aandacht voor eenvoud, duurzaamheid, flexibiliteit en eigen initiatieven van bedrijfsleven, belangengroepen en burgers. De Omgevingswet sluit aan bij een veranderde visie op de rol van de overheid: niet primair initiërend en voorschrijvend, maar veeleer volgend en faciliterend. Dat vraagt nogal wat, zowel van partijen in de samenleving, als van de overheid zelf.

Lees verder via K2  Next Generation 2016 – Omgevingswet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *