02:40
25 juni 2021

Omgevingsvisie is meer dan een optelsom

Omgevingsvisie is meer dan een optelsom

Nederland staat voor grote opgaven in de leefomgeving, die alleen in samenhang zijn op te pakken. Maar daar ontbreekt het in de conceptversie van de Nationale Omgevingsvisie nu juist aan. Volgens Rienk Kuiper dreigt zo spanning te ontstaan met de Omgevingswet, die immers expliciet van een integrale visie uitgaat.

Beslissende fase
Zowel het klimaat- als het landbouwbeleid is in een beslissende fase beland, zo concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving in september in de Balans van de Leefomgeving 2018. Rondom de grote opgaven, met name op het vlak van de energietransitie, de systeemverandering in de landbouw, het circulair maken van de economie en de verdere verstedelijking zijn bepalende beleidskaders in de maak. Het kabinet staat voor de taak om in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan te geven hoe het de nationaal-regionale samenhang tussen omgevingsopgaven ziet en welke betekenis het geeft aan omgevingskwaliteit in het veranderende Nederland van nu en in de toekomst. Juist ook omwille van draagvlak en betrokkenheid.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Meer leren van Olaf Kwast (Wetgevingswerken) als overheidsjurist over de Omgevingswet en over andere actuele wetten? Kom vanaf 3 april naar de HCB seminarreeks ‘Juridische Update 2019 voor Overheidsjuristen’. Verder met o.a. Jan van der Grinten en Anita van den Berg (Kennedy van der Laan) over Openbare Orderecht en Jolize Lautenbach (NautaDutilh) over de Digitale Transformatie van het openbaar bestuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × 1 =