08:03
16 juli 2024

Nieuwe update factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’

Nieuwe update factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’

Wat komt er op gemeenten af bij activiteiten van extreemrechts? Waar kunnen ze lokaal mee te maken krijgen? En waarmee dienen beleidsmakers en professionals binnen het sociale- en veiligheidsdomein rekening te houden? De factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’ schetst een actueel beeld van extreemrechtse organisaties die in Nederland actief zijn. De nieuwste update van de factsheet (april 2021) is zojuist verschenen.

De factsheet geeft inzicht in de omvang, regionale spreiding, betekenis en betrokkenheid bij geweldsincidenten van de verschillende extreemrechtse organisaties in Nederland. Duidelijk wordt dat de geweldsdreiging vanuit extreemrechts weliswaar klein is, maar dat er wel sprake is van een potentiele dreiging voor de democratische rechtsstaat. Onder andere door toegenomen etnisch wij-zij-denken, het verspreiden van antidemocratische ideeën,‘fake news’ en het overnemen van propaganda van buitenlandse autoritaire regimes.

Lees verder via socialestabiliteit.nl

Meer leren over de omgang met nepnieuws? Kom naar de HCB Masterclass ‘Omgang met desinformatie en maatschappelijke onrust’ op 1 december bij Landgoed Beukbergen in Huis ter Heide.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *