11:19
15 augustus 2022

Nieuwe inburgeringswet beter, maar niet goed genoeg

Nieuwe inburgeringswet beter, maar niet goed genoeg

De Eerste Kamer verleende op 1 december haar goedkeuring aan het wetsvoorstel voor een nieuw inburgeringsstelsel. De nieuwe wet, die vanaf 1 januari 2022 van kracht wordt, is, vergeleken met de huidige Wet inburgering, een vooruitgang. Maar het blijft behelpen zolang inburgering een politieke speelbal blijft.

De huidige wet op Inburgering – WI2013 – een mislukking noemen, is een eufemisme. De Algemene Rekenkamer en onderzoeksbureau Significant hebben er geen goed woord voor over. De Nationale Ombudsman vindt dat de gang van zaken bij inburgering nog maar weer aantoont dat de overheid grote moeite heeft ‘om de dienstverlening aan de burger zo in te richten dat daarmee recht wordt gedaan aan de grote diversiteit aan burgers in Nederland qua afkomst, opleiding, zelfredzaamheid, omgangsvormen, vaardigheden, sociaal netwerk en weerbaarheid.’ Hij ziet keer op keer hoe moeilijk het is voor de overheid om verschillende groepen mensen te bedienen en maatwerk te leveren.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.