11:25
09 december 2022

Nieuw wijkenbeleid moet bewoners centraal stellen

Nieuw wijkenbeleid moet bewoners centraal stellen

Na een decennium waarin politiek en beleid weinig betrokkenheid toonden bij de opstapeling van problemen in kwetsbare stedelijke gebieden, lijkt de tijd rijp voor een nieuw wijkenbeleid. Het uitgangspunt hierbij? Niet de plek, maar de mens staat centraal. In het rapport ‘Perspectief bieden’ brengt het Verwey-Jonker Instituut de bouwstenen van dit nieuwe beleid samen.

Eind 2019 kondigde de minister van BZK het programma Leefbaarheid en Veiligheid aan, bedoeld om te verkennen wat nodig is om leefbaarheid in kwetsbare gebieden te verbeteren. Want in veel wijken gaat het niet goed: kansenongelijkheid groeit, leefbaarheid staat onder druk, burgers zijn het vertrouwen in de overheid verloren en al op jonge leeftijd lonkt de verleiding van (drugs)criminaliteit. Bovendien komen er allerlei nieuwe opgaven af op deze wijken, zoals verduurzaming (aardgasvrij en klimaatadaptatief) en de aanpak de wooncrisis.

Actueel wijkenbeleid
De afgelopen twee jaar zijn diverse studies uitgevoerd naar ‘wat werkt’ in de wijkaanpak. Er kan veel geleerd worden van het eerdere wijkenbeleid, zo werd duidelijk, maar de huidige tijd vraagt vooral om andere oplossingen en werkwijzen. Logisch, aangezien wijkenbeleid steeds opnieuw moet worden uitgevonden vanuit de actuele urgentie, de beschikbare kennis, en de huidige mogelijkheden.

Lees verder via verwey-jonker.nl

Meer leren over lokale veiligheid? Kom naar de HCB Seminarreeks  Veiligheid, recht en bestuur op 19 mei 2022 en leer meer over veiligheid voor burgers in wijken en online.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.