08:02
18 augustus 2022

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek Rapportage 2017

Het bewustzijnsonderzoek legt kennis, houding en gedrag op het gebied van cybersecurity bloot, maar ook de informatiebehoeften op dit gebied en de verschillen tussen doelgroepen en in de tijd. Voorafgaand aan de campagne die jaarlijks in oktober of november plaatsvindt wordt een grootschalig onderzoek onder de Nederlandse bevolking uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is om de cyber awareness en de cyber skills van Nederlanders te monitoren door de jaren heen. Een belangrijke pijler voor de Alert Online campagne is om de bewustwording van cybergevaren bij burgers en werkgevers te vergroten en
handelingsperspectieven te bieden voor veilig gebruik van cybermiddelen. Het doel van dit onderzoek dient beide doelstellingen: enerzijds het vergaren van kennis over gedrag van Nederlanders met betrekking tot cyberveiligheid en anderzijds het bieden van inzichten voor een succesvolle Alert Online campagne.

Bekijk hier het volledige Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2017 [AlertOnline] en de bijbehorende infographic:

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2017

Infographic Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.