06:05
03 oktober 2022

Naar een toekomstbestendig veiligheidsbeleid

Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en trends hebben invloed op de (gemeten en beleefde) veiligheid en leefbaarheid van burgers zoals u en ik. Deze ontwikkelingen en trends zijn vaak niet zo eenvoudig te duiden. Om beleid te maken en uit te voeren dat echt bijdraagt aan het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in cijfers en in gevoelens, is het dus noodzakelijk om eerst echt te leren doorgronden wat er speelt. Dat vraagt om een flinke inspanning van beleidsmakers en om de moed om niet te kiezen voor quick-fixes (die niks fixen) of gemakkelijk gebezigde ferme taal (waar misschien eerder daadwerkelijke aandacht een handvat biedt).U hoeft het overigens niet allemaal zelf te bedenken! Er zijn tal van zeer bruikbare studies en leesbare publicaties. Zo vergelijken criminologen Dr. Paul Ponsaers (UGent), Dr. Adam Edwards (Cardiff University) en Dr. Elke Devroe (Universiteit van Leiden) in hun nieuwe boek ‘Policing European Metropolises’ het veiligheidsbeleid in 22 Europese steden, van Antwerpen en Brussel tot Londen en Parijs. Het resultaat van dat grootschalige internationale onderzoek is verontrustend. Ponsaers: ‘In heel Europa zie je dezelfde tendens: stadsbesturen voeren meer en meer een eigen veiligheidsbeleid dat ontsnapt aan de greep van de nationale wetgever.’ Dr. Elke Devroe heeft een toolbox ontwikkelt, waarmee gemeenten hun veiligheidsbeleid evenwichtig verder kunnen ontwikkelen. Met inzet van deze ‘praatplaat’ ontdek je met elkaar welke maatregelen misschien dubbelop zijn en welk type maatregelen nog kunnen bijdragen aan het bereiken van meer veiligheid en leefbaarheid in de wijken. U ontdekt als het ware uw eigen ‘blinde vlek’. In de onlangs verschenen WODC-uitgave ‘Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 4, 2017’ geeft Dr. Elke Devroe de belangrijkste resultaten van het onderzoek weer; welke regimes kunnen we onderscheiden, hoe zijn maatregelen te typeren en hoe toekomstbestendig zijn deze regimes en maatregelen gezien de grote maatschappelijke ontwikkelingen en trends?

Ik hoop dat u de tijd wil nemen om het boek of het artikel aandachtig te lezen….Om u te verleiden dat te doen hierbij vast wat tipjes van de sluier uit de conclusies:

– Er is veel meer divergentie waar te nemen dan convergentie tussen steden in hetzelfde land en tussen steden uit diverse landen dan op het eerste gezicht kon verwacht worden.

– Een onverstandige mix van elementen uit diverse regimes kan de zaken meer compliceren dan ze oplossen.

Kortom; er valt veel te leren van elkaar! Juist over de grenzen van landen, regio’s en steden heen. Mogelijke interventies zijn er genoeg, maar hoe verhouden zij zich tot elkaar en hoe maakt u een evenwichtig en toekomstbestendig veiligheidsbeleid. Heeft u de moed om er aandachtig mee om te gaan?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Meer over het Boek Policing Europese metropolen leest u hier
De WODC-uitgave ‘Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 4, 2017’ is te bestellen bij Boom Juridisch (Den Haag) of online hier te lezen
Dr. Elke Devroe is universitair hoofddocent bij het Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden. Zij verzorgt over deze thema’s een college in de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ die verder gaat op 7 maart 2018 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag. Het volledige programma en een inschrijfmogelijkheid vindt u hier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.