02:51
04 december 2023

Meerjarig onderzoek naar community building van start

Meerjarig onderzoek naar community building van start

Het Verwey-Jonker Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doen onderzoek in 33 buurten naar de werkzame elementen in verschillende aanpakken rondom gemeenschapsontwikkeling. Dat levert kennis op voor de buurten om verder te bouwen aan vitale gemeenschappen. Buurten waarin mensen naar elkaar omkijken, en waar de bewoners zelf het voortouw nemen in het aanpakken van vraagstukken die er leven.

Gemeenschapsontwikkeling is terug in de aandacht. Gemeenten spreken in hun beleid weer vaker over het belang van de gemeenschap. Kennis over aanpakken in gemeenschapsontwikkeling zoals de ABCD-aanpak is beperkt, vooral in de Nederlandse context. Reden voor een Nederlands onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de 33 buurten van de programma’s Van Buurten naar Communities van LSA bewoners en Sterke Buurtverbinders van het Oranje Fonds. “Met dit onderzoek willen we inzicht creëren in wat wel en wat niet werkt als het gaat om gemeenschapsontwikkeling”, vertellen onderzoekers Annica Brummel van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Maarten Kwakernaak van het Verwey-Jonker Instituut. Het Oranje Fonds financiert het onderzoek.

Aanpak van binnenuit
In het onderzoek wordt gekeken naar de ABCD-benadering (Asset Based Community Development), die in veel van de buurten centraal staat. Maar het onderzoek heeft ook aandacht voor andere aanpakken rond gemeenschapsontwikkeling. “We kijken naar het belang van de lokale context, wat gemeenschapsontwikkeling kan betekenen voor individuele personen en voor de verbindingen tussen buurtbewoners”, aldus de onderzoekers. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag: Wat is de bijdrage van gemeenschapsontwikkeling aan vitale gemeenschappen in buurten?

Lees verder via verwey-jonker.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *