11:06
25 maart 2023

Meer aandacht nodig voor digitale weerbaarheid risicovolle bedrijven

Meer aandacht nodig voor digitale weerbaarheid risicovolle bedrijven

Vandaag publiceert DCMR de resultaten van een onderzoek naar de digitale weerbaarheid van risicovolle bedrijven in Zuid-Holland en Zeeland. Uit het onderzoek bij 39 bedrijven blijkt dat bij een relatief groot deel van de onderzochte bedrijven de aandacht voor cybersecurity verder versterkt moet worden. Met dit onderzoek is niet aangetoond dat er acuut gevaar is voor het ontstaan van zware ongevallen.

Doel onderzoek
Regelmatig is wereldwijd sprake van cyberaanvallen bij bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Dit roept de vraag op hoe kwetsbaar bedrijven zijn die met gevaarlijke stoffen werken. Daarom heeft FOX-IT, in opdracht van DCMR samen met het bevoegd gezag de provincies Zuid-Holland en Zeeland, onderzocht hoe het staat met de digitale weerbaarheid bij de risicovolle bedrijven in het eigen werkgebied. Deelname aan het onderzoek was vrijwillig. De resultaten zijn niet te herleiden naar individuele bedrijven.

DCMR wilde met dit onderzoek kunnen bepalen of nadere acties nodig zijn.

Resultaat onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat een aantal grote bedrijven concreet invulling geeft aan cybersecurity en al maatregelen heeft genomen. Daarnaast blijkt dat bij een groot deel van de onderzochte bedrijven nog onvoldoende aandacht is voor cybersecurity.

Lees verder via dcmr.nl

Wilt u in 3 verdiepende seminars o.l.v. praktijkervaren seminarleiders en met uw collega -toezichthouders leren over Next Level Toezicht in de Praktijk? Kom vanaf 3 december naar de HCB Seminarreeks ‘Toezicht in Transitie – Next level toezicht in de prakijk’. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau i.s.m. Vide.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *