07:54
18 januari 2022

Maatwerk in contact: vragen om verschillen bij complexe opgaven

Maatwerk in contact: vragen om verschillen bij complexe opgaven

Dr. Els van der Pool en Dr. Guido Rijnja, ‘Maatwerk in contact: vragen om verschillen bij complexe opgaven’, BW 2019-2, p. 5-21

Besturen is mensenwerk en gaat dus ontegenzeggelijk over relaties. Relaties tussen publieke en private partijen. Relaties in bestaande op sturen gerichte structuren (de bestuurder als hoeder, magistraat) en ook relaties in nieuwe, op samenwerking gerichte vormen, waarin het vaak nog zoeken is naar goede verhoudingen (overheidsparticipatie). Publiek-private samenwerkingen gaan onvermijdelijk gepaard met strijdige belangen, die andere eisen stellen aan de omgang met elkaar. Daar past geen one size fits all, maar is maatwerk aan de orde, met een voortdurend afstemmen op wat er is – en wat (nog) niet. En dus vraagt het vermogen om contact te maken veel meer aandacht, om van daaruit perspectieven te verkennen en door te pakken. Hoe maak je dan werk van de spanningen die je op je weg vindt? Precies daar heeft de wijze van communiceren invloed op hoe het proces van samenwerking en sturen verloopt. Sturen en samenwerken is geen kwestie van of-of, maar van en-en. Beide perspectieven kenmerken zich echter door een andere verhouding tot betrokkenen en een andere manier van contact en interactie. Deze themabijdrage belicht het contact vooral vanuit het samenwerkende perspectief. De klassieke bestuurlijke kant heeft immers al een rijke historie, terwijl de samenwerkingskant veelal een nog onbekend en onontgonnen terrein is. In deze themabijdrage staat de volgende vraag centraal: hoe kun je als bestuurder en publieke professional maatwerk leveren en dus wendbaar inspelen op complexe opgaven? De auteurs kijken met een communicatieve blik naar complexe situaties en introduceren ‘waarderend communiceren’ als de kunst van afstemming op wat mensen écht beweegt, als een kijkkader naar het ongemak dat ontstaat door aanwezige verschillen. Zij belichten een aantal generieke spanningen die zich in samenwerkingssituaties kunnen voordoen. Een casestudie naar de aanpak van een regionale innovatie op het vlak van mobiliteit dient daarbij ter illustratie.

Lees verder via tijdschriften.boombestuurskunde.nl

Meer leren over opgavegericht (opgaven gestuurd) werken en slim sturen, in theorie en praktijk? Kom 20 juni naar het door het Haags Congres Bureau georganiseerde Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde BinnensteBuiten – Opgavegericht werken en slim sturen’ met oa ing. Peter Struik MBA (Partners + Pröpper) prof. dr. Katrien Termeer (Wageningen University), Bart Teunissen (Gemeente Doetinchem), Renzo Steijvers (Gemeente Den Haag), Bart Teunissen (Gemeente Doetinchem) en Ineke den Heijer (Provincie Zuid-Holland).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier + 10 =