01:32
22 maart 2023

Leerlingenvervoer en privacy: mag het BSN worden gebruikt?

Leerlingenvervoer en privacy: mag het BSN worden gebruikt?

Hoe zit het met de privacy van personen in het leerlingenvervoer? Is voor de aanvraag van het leerlingenvervoer het burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig, en mag het in de beschikkingen worden gebruikt?

Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel 24 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat wanneer een identificatienummer, zoals het burgerservicenummer (BSN), is voorgeschreven bij wet dit nummer slechts gebruikt mag worden ter uitvoering van die wet, dan wel voor doeleinden die bij wet zijn bepaald.

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren over gegevensbescherming en privacy in de kinderopvang, basisonderwijs & kindcentra? Bezoek dan het Nieuwspoort Seminar ‘AVG-Proof in 10 kwartier’ dat op 14 juni plaatsvindt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *