01:27
28 juni 2022

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Een afwijking hoeft niet direct fraude te zijn, maar geeft wel kans op misbruik van regelingen. Dat uitzoeken en zo nodig corrigeren, is een publieke taak.

ICTU heeft hiervoor in 2014/2016 de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ingericht, met ruim 200 overheidsorganisaties en meer dan 1.000 direct betrokken ambtenaren. Kostendekkend: de aanpak verdient zichzelf terug. De samenwerking leidt tot een hogere adreskwaliteit in de BRP en tot het opsporen van adresfraude. Dat is belangrijk, want fraude mag niet lonen.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.