09:09
03 december 2022

Kwetsbare wijkbewoners komen samen in de Buurtcirkel

orginstelling Pameijer heeft een organisatie opgericht om het concept Buurtcirkel te doorontwikkelen en te verspreiden in Nederland. Ons land telt momenteel meer dan vijftig Buurtcirkels, waarin kwetsbare buurtbewoners elkaar ondersteunen. Een cirkel dient als sociaal netwerk voor kwetsbare wijkbewoners en zorgt voor onderlinge ondersteuning. Dat meldt Gemeente.nu.

Ieder Buurtcirkel start met behulp van een buurtcirkelcoach. Deze coach zorgt ervoor dat de bewoners elkaar kunnen vinden en dat er sociale cohesie ontstaat. Indien zich problemen voordoen is de coach ook het eerste aanspreekpunt. Het initiatief is een idee van Pameijer en wil Buurtcirkels met zorginstelling +Vijf in heel Nederland bekendmaken.

Hoe groot een Buurtcirkel is, hangt af van de gemeente. Hierin zitten onder andere ouderen, mensen die zijn doorgestroomd vanuit Beschermd Wonen, licht verstandelijk beperkten (lvb’ers) en eenzame mensen. Het gaat echter niet alleen om hun beperkingen en problemen, maar ook om hun talenten. Deze kunnen zij namelijk gebruiken om anderen in hun Buurtcirkel te ondersteunen. Wie zich meldt bij een Buurtcirkel, moet bijeenkomst bijwonen en is verplicht om ondersteuning te bieden aan mede wijkbewoners.

“Door de Buurtcirkel hebben deelnemers de ervaring dat ze gezien worden, dat ze waardering krijgen. Er is cohesie in de groep en ze doen leuke dingen samen. Het zijn simpele dingen, maar het haalt ze uit het zorgsysteem”, zegt Jan Alblas, directeur van +Vijf.

Door: Redactie Nationale Zorggids

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.