09:18
21 juni 2024

Jan-Kees Helderman: ‘Iedereen moet zich anders gedragen in het sociaal domein’

Jan-Kees Helderman: ‘Iedereen moet zich anders gedragen in het sociaal domein’

Sinds de decentralisaties vraagt het sociaal domein van professionals en beleidsmakers om op een andere manier te denken en te handelen. Hoogleraar Bestuurskunde Jan-Kees Helderman: ‘Veel gemeenten waren in het begin onbewust onbekwaam, nu zijn ze bewust onbekwaam.’

Jan-Kees Helderman volgt al sinds de start van de decentralisaties de ontwikkelingen in het sociaal domein op de voet. Hij verdiepte zich in de wijkteams in Rotterdam, is in Utrecht intensief betrokken bij de herinrichting van de jeugdzorg en wordt veel gevraagd door bestuurders en beleidsmakers om ‘mee te denken’.

Helderman noemde in de interviewbundel Vijf jaar lokaal sociaal domein (2020) de decentralisaties ‘de meest ingrijpende hervorming van de naoorlogse verzorgingsstaat en in hun “magnitude” gelijk aan het ontstaan ervan met als complicerende factor dat we nu in gevestigde institutionele kaders zitten en die moeten zien te doorbreken’. Anno 2023: ‘Ik ben als bestuurskundige geïnteresseerd in de governmentality die past bij het lokaal sociaal domein zoals dat vanaf 2015 in wettelijke zin vorm heeft gekregen. Is die aan het ontstaan? Wat zijn de kenmerken daarvan?’

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over de integrale aanpak van verwarde personen en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2023’ die start op 25 mei in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *