03:58
12 mei 2021

Inkoopcontracten WMO belemmeren zorginnovatie

Inkoopcontracten WMO belemmeren zorginnovatie

Door kortlopende contracten die gemeenten met Wmo-aanbieders afsluiten, is er voor aanbieders weinig stimulans om te investeren in zorginhoudelijke vernieuwing. Gemeenten zien het gebruik van ‘zwaardere’ zorg niet dalen, terwijl volop wordt ingezet op ‘lichtere’ zorg. De toegang tot ondersteuning is sinds de invoering van de Wmo 2015 ingewikkelder geworden.

Toegankelijkheid
‘Voor zowel inwoners als professionals is het niet altijd duidelijk waar zij terecht kunnen met een hulpvraag en welke instantie verantwoordelijk is’, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in De Wmo 2015 in praktijk. De lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het onderzoek is vandaag verschenen. Beleidsmedewerkers en professionals menen dat de (toegang tot) ondersteuning dichter bij burgers komt. Vier op de vijf gemeenten werken met multidisciplinaire, gebiedsgerichte teams, zoals wijkteams. De helft hiervan ziet deze teams als het belangrijkste aanspreekpunt voor inwoners. Een aantal gemeenten stelt dat de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de teams beter kan.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Meer leren over de herziene aanbestedingswet? Kom naar de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid 2018’ die start op 21 september.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × 3 =