02:36
09 december 2022

IKK in de praktijk – De drie-uursregeling

IKK in de praktijk – De drie-uursregeling

De wet IKK belooft op papier kwaliteitsverbetering, maar de praktijk is weerbarstig. Veel ondernemers, zeker de kleine, worstelen elke dag met de invoering van allerlei regels. In deze serie volgen we Ramona Overmars, eigenaresse van kinderopvangorganisatie High Five! in Almelo. Ze neemt ons mee in hoe IKK in de praktijk vorm krijgt met soms meevallers, maar soms ook grote tegenvallers. Deel 4: De drie-uursregeling.

De nieuwe uitleg van de al bestaande drie-uursregeling werd vorig jaar met veel kritiek in de sector onthaald. Drie uur per dag mogen kinderopvangorganisaties afwijken van de beroepskracht-kindratio (bkr). Sinds 1 januari 2018 moeten organisaties echter precies in het pedagogisch plan aangeven wanneer dit gebeurt. Dit mag niet in tijdvakken aangegeven worden, maar moet exact aangeven van hoe laat tot hoe laat er minder pedagogisch medewerkers op de groep staan dan dat de wet voorschrijft.

Lees verder via kinderopvangtotaal.nl

Leren over positie kiezen en veranderen in kinderopvang, basisonderwijs en kindcentra? Kom naar de Nationale Directeurendag Kinderopvang en Basisonderwijs van het Haags Congres Bureau op 4 december in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.