03:13
25 juli 2021

Hoe creëer je ouderbetrokkenheid?

Het ondersteunen en stimuleren van de (schoolse) ontwikkeling van het jonge kind is een verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten samen. Ieder doet dit vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Maar hoe werk je daarin samen? Hoe versterk je de ouderbetrokkenheid in jouw groep, in de wijk en in de stad waar jouw school staat?

Ouderbetrokkenheid versterken begint bij jezelf. Je moet daarvoor investeren in de relatie met ouders, en dat lukt het best als je openstaat voor een diversiteit aan opvoedstijlen, achtergronden en verwachtingen. Je kunt deze verschillen juist benutten door activiteiten aan te laten sluiten bij de praktische mogelijkheden van ouders. Ouders en leerkrachten die op de hoogte zijn van elkaars ideeën over de ontwikkeling van het kind, en informatie uitwisselen over de leefwereld thuis en op school, dragen samen bij aan het ondersteunen en stimuleren van de (schoolse) ontwikkeling van het jonge kind.

Lees verder via hjk-online.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × drie =