12:44
29 september 2023

Aanpak risicojeugd en jeugdgroepen Ouderbetrokkenheid is tweerichtingsverkeer

In de aanpak van jongeren die het criminele pad op (dreigen te) gaan, zijn zowel professionals als ouders belangrijk. Want, alleen met een gezamenlijke aanpak, waar ook ouders aan bijdragen, kan de negatieve ontwikkeling van een kind worden omgebogen. Dat is meteen het bindmiddel tussen ouders en professionals: allen willen dat het kind goed terecht komt. De basis voor de opvoeding ligt in het gezin. Idealiter dragen school, sportclub en buurt hieraan bij. In die zin is er sprake van gelijkwaardigheid tussen ouders, docenten, politieagenten en andere professionals. Om deze gelijkwaardigheid in de praktijk duidelijker te maken zijn twee aspecten van belang:
1. ouders (willen) meewerken met professionals

2. professionals voeren een aantal verbeteringen in hun werkwijze door. Deze verbeteringen zijn onder andere gericht op de communicatie met ouders, het bouwen aan onderling vertrouwen en het normaliseren van de opvoedproblematiek. Ouderbetrokkenheid is namelijk boven alles tweerichtingsverkeer. Deze infosheet gaat in op de ‘do’s & don’ts’.
KLOOF TUSSEN OUDERS EN SYSTEEM
De Denktank signaleerde een aantal tendensen waardoor ouders en professionals een kloof (kunnen) voelen. Deze zijn:
■ Ouders worden onvoldoende of te laat betrokken bij de aanpak.
■ Ouders zijn zoekende: ze weten niet waar ze hulp kunnen vinden en hoe het ‘systeem’ werkt.
■ Bij migrantenouders is relatief meer sprake van ‘onder-signalering’ van problemen bij hun kinderen.
■ Veelal is er een moeizame relatie tussen mentoren van school en ‘allochtone’ leerlingen.

Lees verder via Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *