01:13
09 februari 2023

Het platteland in beeld – Aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid

Het platteland in beeld – Aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid

Met een Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid wil het kabinet de leefsituatie verbeteren in die wijken waar allerlei problematiek samenkomt. Het denken in wijken betekent echter wel dat het programma zich vooral op steden richt. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht of er in het programma ook speciale aandacht zou moeten zijn voor plattelandsgebieden.

Hiervoor voerden we een verkenning uit naar de vraagstukken die spelen op het platteland. Welke problematiek vraagt in plattelandsgebieden om een integrale benadering van de leefbaarheid en veiligheid, en voor welke specifieke gebieden geldt dit? In het rapport geven we antwoord op deze vraag.

Lees verder via verwey-jonker.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd OOV, hoofd van politie of officier van justitie op veiligheidsthema’s als cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *