12:47
29 juli 2021

Herstel weeffout burgerparticipatie in de omgevingswet

Herstel weeffout burgerparticipatie in de omgevingswet

Pleidooi voor een democratisch en kosteneffectief besluitvormingsproces

Eelco de Groot werkt als senior lector en onderzoeker Risk Management aan de TU Delft. Eerder werkte hij voor Royal HaskoningDHV, Cordaid, Artsen Zonder Grenzen en Accenture.

Minister Ollongren informeert binnenkort de Tweede en Eerste Kamer over het advies van de Raad van State op de Algemene Maatregelen Van Bestuur van de nieuwe Omgevingswet (OW). De Omgevingswet gaat onder andere over de vergunningverlening van grootschalige en complexe projecten, projectbesluiten en m.e.r.-plichtige projecten die in ons dichtbevolkte en mondige land bijna altijd tot sociale en politieke onrust en daarmee hoge kosten leiden. Niet alleen voor de initiatiefnemer, maar ook voor de overheid en daardoor voor de burger. Bij het ontwerp van deze wet is onvoldoende gekeken naar het doelmatig betrekken van burgers bij besluiten die zijn leefomgeving aangaan en zijn bewezen oplossingen in vergelijkbare landen niet onderzocht. De nieuwe wet gaat op het gebied van burgerparticipatie uit van goede intenties en stelt geen eisen aan het participatieproces, uniek in de wereld. In andere landen wordt in toenemende mate een internationale standaard succesvol gehanteerd, onderschreven door tientallen maatschappelijke organisaties, gehanteerd door honderden bedrijven en met biljarden aan kapitaal als bewijs. Ik houd daarom een dringend pleidooi om deze ernstige weeffout in de AMvB te herstellen en sluit af met een pleidooi om voor de nog geen 100 projectbesluiten en m.e.r.-plichtige projecten per jaar een kleine maar zeer effectieve wijziging aan te brengen. Wordt dit niet serieus overwogen, kan er maar een verklaring zijn: het bestuur in Nederland wil regentesk blijven en dit kan D66 electoraal duur komen te staan.

Lees verder via vanmierlostichting.d66.nl

Meer leren over de Omgevingswet en andere actuele wetten als overheidsjurist? Kom naar de Nieuwspoort Seminarreeks ‘Juridische Update 2018 voor Overheidsjuristen’ die start op 21 september bij het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien − 14 =