01:49
28 juni 2022

Handboek Dadergerichte Aanpak Geweldplegers

Handboek Dadergerichte Aanpak Geweldplegers

De samenleving maakt zich zorgen om het geweld in Nederland. De berichtgeving en de discussies over dit onderwerp tonen aan dat de impact groot is. De overheid richt de aandacht op zowel het probleem als de oorzaken en activeert een beleid om agressie tegen te gaan en geweld te voorkomen. Omdat de incidenten en de gevolgen zich op lokaal niveau openbaren is de daadwerkelijke uitvoering van activiteiten en maatregelen in ook een lokale verantwoordelijkheid: van de gemeentelijke overheid. Het is niet altijd eenvoudig om de beschikbare middelen en kennis om te zetten tot een brede en samenhangende aanpak. Het ministerie van Justitie stelt vanuit het Programma Aanpak Geweld haar middelen en kennis ter beschikking.

Lees verder via Ministerie V&J –  Handboek dadergerichte aanpak geweldplegers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.