05:51
10 december 2022

Halt-afdoening voor jongvolwassenen slaat door onbekendheid niet zo aan

Halt-afdoening voor jongvolwassenen slaat door onbekendheid niet zo aan

Halt-straffen zijn er voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar feit hebben gepleegd. In een pilot is onderzocht of Halt-afdoeningen ook voor jongvolwassenen passend is. Het aantal deelnemers viel nogal tegen.

In 2014 is het adolescentenstrafrecht ingevoerd: hiermee kunnen jongvolwassenen (tot 23 jaar) via het jeugdstrafrecht wordt bestraft in plaats van via het volwassenenstrafrecht. Minderjarige daders van een licht delict kunnen via een Halt-afdoening – buiten het strafrecht om – worden bestraft. Voor jongvolwassenen is dit bij wet uitgesloten maar in de praktijk wordt dat als een gemis ervaren.

Lees verder via mr-online.nl

Meer leren over een persoonsgerichte aanpak? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 2 juni in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.