04:17
20 juni 2024

GGD: ‘We halen minderjarigen uit het criminele circuit’

GGD: ‘We halen minderjarigen uit het criminele circuit’

Zo’n drie jaar geleden werd Almere opgeschrikt door een reeks straatroven en geweldsincidenten die gepleegd werden door minderjarige jongeren. De gemeente schakelde de GGD in om de jongeren op het rechte pad te brengen. Zo ontstond het project Persoonsgerichte Aanpak 18- ( PGA 18-) dat momenteel door Sander Peters van de GGD wordt vorm gegeven.

“De politie uitte haar zorgen naar de gemeente over de ontwikkelingen”, zegt Peters. “En de gemeente benaderde de GGD of ze uitvoering kon geven aan een traject waarmee de minderjarige jongeren uit het veelal criminele circuit gehaald konden worden. Daar zijn we nu drie jaar mee bezig.”

Het gaat steeds vaker om jonge kinderen van 12, 13 of 14 jaar die fors in de fout zijn gegaan. “PGA 18- komt in actie nadat de politie een jongere bij de GGD heeft aangemeld. De politie gaat op huisbezoek en brengt de jongere en de ouders op de hoogte van de aanmelding bij PGA 18-”, legt Peters uit. “Daarna komen wij in beeld. We nodigen de jongere zelf uit én de ouders. Daarbij komen ook andere instanties aan tafel. En dan gaat het vooral om mensen die de jongere al goed kennen. Dat kunnen zorginstellingen zijn, maar ook de school, leerplicht en jongerenwerk. Vaak zie je multi-problematiek, bijvoorbeeld dat de jongeren ook niet meer naar school gaan. Met de jongere, de ouders en andere betrokkenen worden afspraken gemaakt om het beter te laten gaan. Ik coördineer dat. De instellingen, zoals de reclassering voeren uit en gaan daadwerkelijk onder andere op huisbezoek om toezicht te houden op de voorwaarden.”

Lees verder via almeredezeweek.nl

Meer leren over de integrale aanpak van veelplegers, verwarde personen en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2024’ die start op 25 april in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *