10:38
16 juli 2024

Gemeenten willen betere instrumenten tegen terrorisme

Gemeenten willen betere instrumenten tegen terrorisme

Wetgeving om terrorisme aan te pakken zijn sterk nationaal georiënteerd, waardoor ze niet altijd aansluiten bij de behoeften van gemeenten.

Contraterrorismewetten lijken niet goed aan te sluiten op de realiteit en behoeften van gemeenten. Zij missen de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen en maatregelen toe te kunnen passen op burgers en grijpen daarom terug op andere maatregelen.

Sterk nationaal georiënteerd
Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en onderzoeksbureau BBSO die in opdracht van het WODC de samenhang tussen de verschillende contraterrorismewetten in kaart brachten en hoe deze in de praktijk worden ervaren. Na de aanslagen van 11 september 2001 werden de wetten die terrorisme aanpakken vooral gekleurd door dreiging van Al Qaida. Daarna kwam meer aandacht voor uitreizigers naar en terugkeerders van IS-gebieden. De onderzoekers zien dat de huidige wetten sterk nationaal georiënteerd zijn. Er blijken ook genoeg wetten om terrorisme het hoofd te kunnen bieden, zeker in het strafrecht.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Meer leren over de omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie van Otto Adang en andere docenten? Kom vanaf 9 november naar de  Hybride HCB Cursus ‘Omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie’ van het Haags Congres Bureau die start op 9 november 2023.

Meer leren over de integrale aanpak van veelplegers, verwarde personen en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2023’ die start op 3 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *