07:17
03 oktober 2022

Frauduleuze aanbieder in zorg rukt op

Gemeenten doen vaker beroep op het Ondersteuningsteam Fraudesignalen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. Met de zorgverzekeraars wil de gemeentekoepel nu een ‘waarschuwingsregister’ over malafide zorgaanbieders opzetten. Het Ondersteuningsteam Fraudesignalen OTF is in 2016 opgericht om gemeenten bij te staan in hun omgang met mogelijke fraude met de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In het eerste kwartaal van 2017 heeft het OTF 22 gemeenten ondersteund, in plaats van de verwachte 13. In totaal hebben 62 gemeenten sinds de oprichting van het OTF praktische ondersteuning gekregen en 154 informatie ingewonnen bij het ondersteuningspunt. Dat blijkt uit de OTF-voortgangsrapportage, onderdeel van het project Ondersteuning gemeenten bij een fraudebestendige zorg. Bij het OTF komen vooral fraudesignalen binnen over persoonsgebonden budgetten (pgb’s), beschermd of begeleid wonen, ernstige gebreken in de kwaliteit van dienstverlening en omvang en duur van geïndiceerde zorg. Het OTF ziet meldingen complexer worden, de onderzoeken duren daarom langer. Complexe meldingen betreffen signalen over malafide zorgaanbieders, tussenpersonen, criminele netwerken en organisaties en individuele ‘zorgaanbieders’ die pgb-houders manipuleren, misleiden en soms zelfs intimideren.

Lees verder via BinnenlandsBestuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.